SANKT ANNÆ SPIREKOR

Sankt Annæ Spirekor

Spirekoret er et tilbud om korundervisning for børn i 0.-2. klasse. Det er sangglæden, der er i fokus, og udgangspunktet er sang, dans, bevægelse og leg.

Vi er i alt 80 børn, og der er lige mange drenge og piger. Da vi er så mange, har vi valgt at inddele os i to kor: Kor A og Kor B. Korene vil øve hver for sig, men enkelte prøver inden koncerterne er fælles. Alle koncerter synges sammen.

Kontakt spirekoret på: 

hh0w@buf.kk.dk

Tider og tilmelding

Kor A synger mandag kl. 15.00-16.15 og Kor B synger mandag 16.30-17.45.

Når der er fællesprøver, synger vi mandag kl. 16.00-17.00.

Der er brugerbetaling på 500 kr. per halve år.

Der er ingen optagelsesprøve, men da der er mange sangglade børn, har vi en venteliste. Vi gør opmærksom på, at ventelisten er lang. Når jeres barn er skrevet på ventelisten, vil I få besked, så snart der er en ledig plads.

Tre år inden skolestart kan I tilmelde jeres barn via dette link:

> Tilmelding til Spirekoret

Prøveplan

Almindelige korprøver: Kor A: mandag kl. 15.30-16.35 Kor B: mandag kl. 16.45-17.50

Fællesprøver: Kor A og B: mandag kl. 16.-17.00.

 

Planen for korprøver frem til jul er:

27/8-2018: Almindelig korprøve i lokale C103, første gang efter sommerferien

3/9: Almindelig korprøve

10/9: Almindelig korprøve

17/9: Almindelig korprøve

24/9: Almindelig korprøve

1/10: Fællesprøve med efterfølgende mini-koncert. 15.30-16.00: udlevering af spirekorstrøjer, hvis ikke man allerede har en. 16.00-16.45: Fælleprøve uden forældre. 16.45: Mini-koncert på balkon. alle er velkomne.

8/10: Almindelig korprøve

15/10: Efterårsferie

22/10: FÆLLES KORPRØVE 

28/10: ØNSKEKONCERT I Garnisonskirken Kl. 15-17.00, mødetid: kl. 13.30 udenfor hovedindgangen omklædt (se seddel)  

29/10: Ingen korprøve

VIGTIGT: BEMÆRK ÆNDREDE MØDETIDER PGA. OMBYGNING PÅ SAG:

5/11: Korprøve, Kor A: 15.30-16.35, Kor B: 16.45-17.50 

12/11: Korprøve, Kor A: 15.30-16.35, Kor B: 16.45-17.50 

19/11: Korprøve, Kor A: 15.30-16.35, Kor B: 16.45-17.50 

26/11: Fællesprøve kl. 16-17.00

3/12: Fællesprøve kl. 16-17.00

10/12: Julekoncert i Sankt Andreas Kirke 16-17.30, mødetid kl. 15.30 omklædt, koncert. kl. 16.00, julehygge 16.30-17.30.  (se seddel) 

Glædelig jul!

2019:

7/1-19: Kun for 2. klasser, som ønsker at gå til optagelsesprøve på SAG. kl. 15.30-16.15 i stuen i Auditoriet på Europaskolen, Ny Carlsberg Vej 99, 1799 København V.

21/1-19: Almindelig korprøve: Første spirekorsprøve for nye medlemmer og gamle medlemmer fra 1. klasse. Mødested: I stuen i Auditoriet på Europaskolen, Ny Carlsberg Vej 99, 1799 København V.

Bemærk: Ændringer markeres med RØD FARVE

Årets gang i spirekoret

Efterårssæsonen (august-december)

Ved skoleårets start mødes alle spirere nye som gamle. I begyndelsen lægger vi stor vægt på, at børnene bliver fortrolige med hinanden og med det at synge sammen. Det gør vi gennem en indgang til sang, der bygger på leg, dans og drama. Desuden har vi allerede fra start fokus på at udvikle børnenes stemmer med henblik på det naturlige, afspændte klangideal, der er i korene på Sankt Annæ Gymnasium. Sæsonen sluttes af med en til to koncerter og den sidste koncert, Julekoncerten, plejer at være virkelig hyggelig med pebernødder, lækkerier, nissehuer og en masse familiemedlemmer, der kommer og hører spirene synge. Julekoncerten er samtidig lidt vemodig, da vi her tager afsked med alle 2. klasserne.

Forårssæsonen (januar-maj)

Efter jul mødes alle spirere nye som gamle. Vi byder alle nye medlemmer hjertelig velkommen og bliver fortrolige med hinanden. I løbet af sæsonen vil der være én eller flere koncerter og sæsonen afsluttes som regel på plænen i Tivoli, hvor vi ønsker hinanden en god sommer og på gensyn efter ferien.

 

Aktiviteter

Det sker også, at spirekoret i årets løb bliver bedt om at deltage i forskellige arrangementer  på såvel skolen som udenfor skolen. Spirene har bl.a. været i studie og indspille en sang til et computerspil, medvirket ved store koncerter med symfoniorkester i DRs koncertsal samt sunget ved velgørende arrangementer.