Unge på Podiet

Workshop i orkester- og kordirektion

Hvert år i foråret afholder vi en dirigent-workshop for 16 udvalgte unge under 20 år fra hele landet. Workshoppen løber over to weekender. Her lærer du om basal dirigentteknik, partiturlæsning og kropssprog og bevægelse på podiet. Du får også mulighed for at dirigere et kammerkor og symfoniorkester

Workshoppen afholdes med støtte fra Statens Kunstfond og Augustinus Fonden i samarbejde med Sankt Annæ Symfoniorkester og Sankt Annæ Kammerkor.

PRAKTISK

HVEM KAN DELTAGE
– Du skal være mellem 14-20 år
– Du skal spille et instrument eller synge
– Du skal have et vist niveau indenfor node- og rytmelæsning
– Du er nysgerrig!

Det er ikke et krav, at du har dirigenterfaring, da workshoppen tager sit udgangspunkt i de første møder med enten et symfoniorkester eller kammerkor.  Der er et antal fripladser til de helt unge dirigenter mellem 14-16 år.

STED
Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby

Kommer du langvejs fra, kan vi eventuelt arrangere privat indkvartering hos et medlem fra Sankt Annæ Symfoniorkester eller Sankt Annæ Kammerkor.

TIDSPUNKTER 2019
22. februar (start eftermiddag) + 23. februar + 24. februar (slut eftermiddag)
26. april (start eftermiddag) + 27. april + 28. april (slut eftermiddag)

Det er et krav, at man som aktiv dirigent deltager i begge weekender.

OM WORKSHOPPEN

Udover undervisning i enten basal kor- eller orkesterdirektionsteknik vil workshoppen også tilbyde et helt unikt fokus på kropssprog og bevægelse.

Workshoppen består af to forløb. Den ene weekend fungerer som en introduktion til direktionsfaget og som forberedelse til den anden weekend, hvor deltagerne enten vil dirigere Sankt Annæ Symfoniorkester eller Sankt Annæ Kammerkor.

I det første forløb vil deltagerne i fællesskab med de to hovedinstruktører, Frederik Støvring Olsen og Flemming Windekilde, gennemgå repertoiret og få en introduktion til basal direktionsteknik. Deltagerne med orkesterprofil skal dirigere to pianister i udvalgte passager som forberedelse inden mødet med symfoniorkestret, og deltagerne med korprofil skal dirigere en sangerkvartet som forberedelse inden mødet med kammerkoret. Dette videooptages og evalueres i plenum.

Derudover vil alle deltagere arbejde med Gregory Dean, som er solist ved Den Kongelige Ballet. Gregory Dean vil give et oplæg om arbejdet med kropssprog set fra en balletdansers synspunkt og arbejde med praktiske bevægelsesøvelser med alle deltagerne.

Endvidere møder deltagerne Martin Hamann, lektor i musik, som via releavante musikeksempler vil introducere analyse som et arbejdsredskab.

I workshoppens andet forløb dirigerer deltagerne enten Sankt Annæ Symfoniorkester eller Sankt Annæ Kammerkor. Deltagerne modtager undervisning i form af masterclass og introduceres derved for det dirigentmetodiske arbejde gennem egen praksis og ved at følge andres praksis. Alt bliver videooptaget og evalueret i plenum efter orkesterprøven.

Der er i alt 16 aktive pladser – 8 pladser med orkesterprofil og 8 pladser med korprofil. Alle aktive deltagere får:
– 2 partiturgennemgang / dirigentteknik – session
– 1 workshop i kropssprog
– 1 oplæg om analyse som et arbejdsredskab
– 4 videooptagede dirigentsessions med klaver, fuldt besat symfoniorkester og kammerkor
– 2 videoevaluerings-session
– Partiturer til workshoppens musik indbundet.

REPERTOIRE – ORKESTER
– Antonin DVORAK: Symfoni nr. 9 “Fra den Nye Verden”. SATS 1: Adagio-Allegro Molto + SATS 2: Largo
– Felix MENDELSSOHN: Klaverkoncert i G-mol, Op. 25: SATS 2: Andante

Alle skal dirigere Dvorak SATS 1 eller SATS 2 og Mendelssohn. Det er helt tilladt at koncentrere sig om uddrag af satserne, så man ikke skal indstudere det hele – det aftales individuelt op til første weekend. Kopier af alle partiturer vil blive sendt til alle aktive deltagere.

REPERTOIRE – KOR
Dette vil blive annonceret snarest muligt.

PRAKTIKORKESTER
> Sankt Annæ Symfoniorkester (SASO)

PRAKTIKKOR
> Sankt Annæ Kammerkor

 

PRIS OG TILMELDING

PRIS
1200 kr.
for aktive deltager
(16 pladser – kan ved nærmere aftale betales over flere rater)
500 kr. for passive deltager
(ubegrænset antal pladser – ingen podietid)

TILMELDING
online tilmelding til workshoppen 2019 åbner den 26. november 2018.
Tilmeldingsfrist er den 21. januar 2019
.

 

Få mere information om Unge på Podiet:

 

Kontakt dirigent og projektleder Frederik Støvring Olsen: fso@sag.dk