Sangskolen
Kor og musik i skoletiden
Fra tidlig morgen til sen aften, og hele vejen fra 3. klasse i folkeskolen til gymnasiets 3.g, er sangskolen den røde tråd på Sankt Annæ Gymnasium.
Københavns Drengekor

Københavns Drengekor består af 60-80 drengesangere og 30 professionelle mandskorsangere. Drengene uddannes på Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes sangskole, til at virke på højeste kunstneriske niveau indenfor kormusikken.

Sankt Annæ Pigekor

Sankt Annæ Pigekor har som et af Danmarks bedste pigekor en fremtrædende rolle i dansk korliv og er blandt andet kendt for sine opførelser af nykomponeret, nyklassisk og rytmisk musik. Koret samarbejder ofte med professionelle musikere, andre kor og ensembler.

Gymnasiekorene

I gymnasiet er der mulighed for at synge i enten rytmisk eller klassisk kor. Overbygningen på det klassiske kor er kammerkoret.

Musikalsk Grundkursus

MGK på SAG er et intensivt 4-årigt studieforløb med konservatorieforberedende indhold og niveau kombineret med en gymnasial uddannelse.

Øvrige musiktilbud

I både folkeskolen og gymnasiet er der, ud over korene, mulighed for at deltage i et væld af andre musikaktiviter.