Sangskolen
Læseplaner i sang

Læseplaner i pdf

3.-4. klasse
Her er sangundervisningen delt i stemmedannelse og hørelære. I begge discipliner arbejdes der med at styrke elevernes stemmefunktion, koncentration og kropsbevidstbed.

 

I stemmedannelse/sang er målet – ved stemmeøvelser og på baggrund af danske sange, salmer og viser – at lægge grunden til elevernes senere funktion som korsangere. Der synges kanon og lettere flerstemmige satser. Drenge og piger undervises hver for sig, idet Drengekorets særlige klangkarakter og drengenes tidligere overgang kræver en speciel optræning af drengestemmerne på de mindste klassetrin. En udvidet optræning af pigestemmerne finder sted i 6. klasse.

 

Drengenes undervisning omfatter fra forårshalvåret i 4. klasse også indstudering af kirkerepertoiret, som skal bruges ved Domkirkens kirketjenester. Pigernes undervisning er friere stillet, hvad angår valget af sange og korsatser.

 

Pigerne undervises sammen i hold på klassetrinnet, mens drengene undervises hver klasse for sig. Da pigerne har lidt færre sangtimer end drengene, undervises de i andre fag i de resterende timer, f.eks.drama, datalære, håndarbejde og formning.

 

I hørelære, hvor timerne er fælles for piger og drenge, er målet
– at lære eleverne at læse og synge enkle melodier og rytmer med henblik på korarbejdet, og
– at give dem oplevelse og indsigt i musikkens væsen, dens udtryk og opbygning.

 

5. klasse
Undervisningen i stemmedannelse og hørelære fortsætter som hidtil.

 

Drengene skal nu deltage i Domkirkens kirkelige tjenester fra september til og med Pinsedag. De arbejder i to hold på tværs af årgangen, således at hvert hold synger hver anden søndag. Dette gælder dog ikke ferierne, hvor deltagelse er frivillig, men velset.

 

Enkelte drenge, hvis stemmer findes egnede til en yderligere optræning udover, hvad der kan gives i de almindelige sangtimer, udtages til en obligatorisk solistundervisning. Denne undervisning er meget vigtig for koret, idet solistdrengene i høj grad stabiliserer korets samlede klang, ligesom nogle af dem får tildelt egentlige solistopgaver.
6.-7. klasse
Alle elever beskæftiger sig med korarbejde og undervises samtidigt, drenge for sig og piger for sig. Drengenes stemmer opnår nu den største modenhed, og de er alle medlemmer af Københavns Drengekor hvor deltagelse er obligatorisk.

 

De drenge, hvis stemmer går i overgang i løbet af 6.-7. klasse undervises dels i elementær behandling af deres ny mandsstemmer, dels i andre kreative fag.

 

Pigerne begynder nu arbejdet i Sankt Annæ Pigekor. Deres opgaver omfatter bl. a. Gudstjenester i Helligaandskirken, Luciaoptog, koncerter og cd-optagelser.
8.-9. klasse
Pigernes stemmer har nu nået den største modenhed, hvilket sætter dem i stand til at løse mere udfordrende opgaver.
Deltagelse i korarbejdet er obligatorisk for alle piger fra 6.-9. klasse.
I 8. og 9. klasse gives stemmedannelse som tilbudsfag for drengene, dels som støtte for de drengestemmer, der frivilligt ønsker at deltage i Drengekoret. Og dels for at kvalificere dem til senere at deltage som mandsstemmer i Københavns Drengekor eller eventuelt i Sankt Annæ Gymnasiekor.