Sangskolen
Om Sangskolen

Sankt Annæ Gymnasium hedder også Københavns kommunes Sangskole.

 

Sangskole-delen af Sankt Annæ Gymnasium omfatter al den sang- og musikundervisning, der normalt ikke findes på en folkeskole og et gymnasium.

 

I folkeskolen er korsangen en obligatorisk del af skolegangen, og alle drenge bliver medlemmer af Københavns Drengekor, mens alle piger optages i Sankt Annæ Pigekor. I gymnasiet er deltagelse i Sankt Annæ Gymnasiekor frivillig.

 

Forud for deltagelse i korsangen modtager eleverne i 3.-5.klasse undervisning i stemmedannelse og hørelære. For gymnasiets elever gives tilbud om stemmetræning og deltagelse i aspirant-kor. Desuden kan folkeskoledrengene efter stemmens overgang få undervisning i både sang og bandspil, og for gymnasieeleverne findes foruden korsang tilbud om deltagelse i orkestre og bands.

 

For alle elever er der tilbud om instrumentalundervisning, og særligt talentfulde elever kan søge optagelse på den 4-årige gymnasieuddannelse kombineret med MGK.

 

Du kan læse mere om undervisningen i sang og musik, korene, ensemblerne, instrumentalundervisningen og MGK ved at klikke dig vej videre på hjemmesiden.

 

Sangen og musikken gennemsyrer hele vores skole. Alle elever interesserer sig aktivt for sang og musik. Hver fugl synger med sit næb, men den enkelte elev, den enkelte sanger gør en forskel. Det er vores mål at tilbyde alle elever store musikalske oplevelser sideløbende med den almene undervisning i folkeskolen og gymnasiet.

 

Velkommen til Sangskolen

 

Mogens Halken
sanginspektør