Unge på Podiet

Workshop i direktion

Hvert år i foråret afholder vi en dirigent-workshop for 10 udvalgte unge under 20 år fra hele landet. Workshoppen løber over to weekender. Her lærer du om basal dirigentteknik, partiturlæsning og kropssprog og bevægelse på podiet. Du får også mulighed for at dirigere Sankt Annæ Symfoniorkester

PRAKTISK

HVEM KAN DELTAGE
– Du skal være mellem 14-20 år
– Du skal spille et instrument eller synge
– Du skal have et vist niveau indenfor node- og rytmelæsning
– Du er nysgerrig!

Det er ikke et krav, at du har dirigenterfaring, da workshoppen tager sit udgangspunkt i de første møder med enten et symfoniorkester.

STED
Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby

TIDSPUNKTER 2020
21. februar (start eftermiddag) + 22. februar + 23. februar (slut eftermiddag)
24. april (start eftermiddag) + 25. april + 26. april (slut eftermiddag)

Det er et krav, at man som aktiv dirigent deltager i begge weekender.

OM WORKSHOPPEN

Udover undervisning i orkesterdirektionsteknik vil workshoppen også tilbyde et helt unikt fokus på kropssprog og bevægelse.

Workshoppen består af to forløb. Den ene weekend fungerer som en introduktion til direktionsfaget og som forberedelse til den anden weekend, hvor deltagerne vil dirigere Sankt Annæ Symfoniorkester.

I det første forløb vil deltagerne i fællesskab med workshoppens hovedinstruktør, Frederik Støvring Olsen gennemgå repertoiret og få en introduktion til basal direktionsteknik. Deltagerne dirigerer en pianist i udvalgte passager som forberedelse inden mødet med symfoniorkestret. Dette videooptages og evalueres i plenum.

Derudover møder deltagerne Martin Hamann, lektor i musik, som via releavante musikeksempler vil introducere analyse som et arbejdsredskab.

Endvidere vil alle deltagere arbejde med Nana Gravesen, som er autoriseret Feldenkrais praktiker. Feldenkrais tilbyder en helt særlig indsigt i læring gennem bevægelse. Sammen med Nana Gravesen forbinder vi Feldenkrais-metodens unikke tilgang til bevægelse med dirigentens bevægelser på podiet og derigennem arbejde med praktiske bevægelsesøvelser.

I workshoppens andet forløb dirigerer deltagerne Sankt Annæ Symfoniorkester. Deltagerne modtager undervisning i form af masterclass og introduceres derved for det dirigentmetodiske arbejde gennem egen praksis og ved at følge andres praksis. Alt bliver videooptaget og evalueret i plenum efter orkesterprøven.

Der er i alt 10 aktive pladser. Alle aktive deltagere får:
– 2 partiturgennemgang / dirigentteknik – session
– 1 workshop i Feldenkrais
– 1 oplæg om analyse som et arbejdsredskab
– 4 videooptagede dirigentsessions med klaver, fuldt besat symfoniorkester
– 2 videoevaluerings-sessions
– Partiturer til workshoppens musik indbundet.

Der er et ubegrænset antal passive pladser. Som passiv deltager dirigerer man ikke men observerer. Der er ingen aldersbegrænsning som passiv deltager. Alle passive deltagere får:
– 2 partiturgennemgang / dirigentteknik – session
– 1 workshop i Feldenkrais
– 1 oplæg om analyse som et arbejdsredskab


REPERTOIRE – ORKESTER
– CARL NIELSEN: March og Minuet fra “Moderen”
– CARL NIELSEN: Sagadrøm (for de øvede deltagere)
– MENDELSSOHN: Overture til Hebriderne
– MONTI: Czardas (introduktionen) – dette stykke er med solist

Alle skal dirigere stykket med solist og March+minuet, Sagadrøm eller Mendelssohn.

Det er helt tilladt at koncentrere sig om uddrag af satserne, så man ikke skal indstudere det hele – det aftales individuelt op til første weekend.

Kopier af alle partiturer vil blive sendt til alle aktive deltagere.

PRAKTIKORKESTER
> Sankt Annæ Symfoniorkester (SASO)

PRIS OG TILMELDING

PRIS
1500 kr.
for aktive deltager
(10 pladser – kan ved nærmere aftale betales over flere rater)
500 kr. for passive deltager
(ubegrænset antal pladser – ingen podietid)

TILMELDING

Tilmelding til 2020-workshoppen er lukket og alle aktive pladser er besatte. Nåede du det ikke? Skriv til fso@sag.dk . Vi har stadig plads til passive deltagere.

Få mere information om Unge på Podiet:

 

Kontakt dirigent og projektleder Frederik Støvring Olsen: fso@sag.dk