SANKT ANNÆ SPIREKOR

Sankt Annæ Spirekor

Spirekoret er et tilbud om korundervisning for børn i 0.-2. klasse. Det er sangglæden, der er i fokus, og udgangspunktet er sang, dans, bevægelse og leg.

Vi er i alt 80 børn, og der er lige mange drenge og piger. Da vi er så mange, har vi valgt at inddele os i to kor: Kor A og Kor B. Korene vil øve hver for sig, men enkelte prøver inden koncerterne er fælles. Alle koncerter synges sammen.

Kontakt spirekoret på: 

spirekor.sag@kk.dk 

Tider og tilmelding

Kor A synger mandag kl. 15.00-16.15 og Kor B synger mandag 16.30-17.45.

Når der er fællesprøver, synger vi mandag kl. 16.00-17.00.

Der er brugerbetaling på 500 kr. per halve år.

Der er ingen optagelsesprøve, men da der er mange sangglade børn, har vi en venteliste. Vi gør opmærksom på, at ventelisten er lang. Når jeres barn er skrevet på ventelisten, vil I få besked, så snart der er en ledig plads.

Tre år inden skolestart kan I tilmelde jeres barn via dette link:

> Tilmelding til Spirekoret

Prøveplan

Almindelige korprøver: Kor A: mandag kl. 15.00-16.15 Kor B: mandag kl. 16.30-17.45

Fællesprøver: Kor A og B: mandag kl. 16.00-17.00.

 

Planen for korprøver frem til juleferien er:

26/8: Almindelig korprøve: Første spirekorsprøve for nye og gamle medlemmer. Mødested: lokale C103, Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby.

2/9: Almindelig korprøve:

9/9: Almindelig korprøve

16/9: Almindelig korprøve

23/9: Almindelig korprøve

30/9: Fællesprøve med efterfølgende mini-koncert. 15.30-16.00: udlevering af spirekorstrøjer, hvis ikke man allerede har en. 16.00-16.45: Fælleprøve uden forældre. 16.45: Mini-koncert på Balkonen. Alle er velkomne.

7/10: Almindelig korprøve

14/10: Efterårsferie

21/10: Almindelig korprøve

28/10: Almindelig korprøve

4/11: Almindelig korprøve

11/11: Fællesprøve kl. 16-17

17/11: Ønskefondens Ønskekoncert i Garnisonskirken kl. 15-17. Mere info følger.

18/11: Ingen spirekor 

25/11: Almindelig korprøve

2/12: Fællesprøve kl. 16-17.00

9/12. JULEKONCERT i Sankt Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 København K fra 16.- 17.30. Mødetid kl 15.15 i spirekorstrøje. 

 

GOD JUL!

 

Bemærk: Ændringer markeres med RØD FARVE

Årets gang i spirekoret

Efterårssæsonen (august-december)

Ved skoleårets start mødes alle spirere nye som gamle. I begyndelsen lægger vi stor vægt på, at børnene bliver fortrolige med hinanden og med det at synge sammen. Det gør vi gennem en indgang til sang, der bygger på leg, dans og drama. Desuden har vi allerede fra start fokus på at udvikle børnenes stemmer med henblik på det naturlige, afspændte klangideal, der er i korene på Sankt Annæ Gymnasium. Sæsonen sluttes af med en til to koncerter og den sidste koncert, Julekoncerten, plejer at være virkelig hyggelig med pebernødder, lækkerier, nissehuer og en masse familiemedlemmer, der kommer og hører spirene synge. Julekoncerten er samtidig lidt vemodig, da vi her tager afsked med alle 2. klasserne.

Forårssæsonen (januar-maj)

Efter jul mødes alle spirere nye som gamle. Vi byder alle nye medlemmer hjertelig velkommen og bliver fortrolige med hinanden. I løbet af sæsonen vil der være én eller flere koncerter og sæsonen afsluttes som regel på plænen i Tivoli, hvor vi ønsker hinanden en god sommer og på gensyn efter ferien.

 

Aktiviteter

Det sker også, at spirekoret i årets løb bliver bedt om at deltage i forskellige arrangementer  på såvel skolen som udenfor skolen. Spirene har bl.a. været i studie og indspille en sang til et computerspil, medvirket ved store koncerter med symfoniorkester i DRs koncertsal samt sunget ved velgørende arrangementer.